Hopp til hovedinnhold
Bjørn Brænd

Bjørn Brænd

Friluftsliv

Friluftsglede!

Jeg har vært fascineret av Oslofjorden og fjordlandskapet siden 1958 da vår skoleklasse på Tynset statsrealskole var på skoletur med buss til Göteborg. Det var en tur full av inntrykk og opplevelser. Blant høydepunktene var en busstopp ved Katten badestrand og friluftsområde. 

Det var en dag for heteslag selv i skyggen, så en busstopp med bademulighet var livreddende. På noen strender var det ennå et plankegjerde for å skille gutter og jenter, men ikke på Katten. Vi var ungdommelig blyge, og brukte hver vår del av den langgrunne badebukta – velegnet for innlandsungdom med dårlige svømmeferdigheter.

Som biologistudent på Blindern i 1960-åra ble Ingierstrand og Svartskog faste turmål med sykkel – der er det fantastiske badestrender, fristende sjøområder og teltmuligheter bak. Oppholdene på ”Biologen” i Drøbak ga en innsikt i fjordfaunaen jeg ikke ville vært foruten – ikke det sosiale livet i Badeparken og ringside byens jazzmusikere heller. Tenk – da gikk det hydrofoilbåt på fjorden!

Øyene i Oslofjorden er særpregede med hensyn til berggrunn, plante- og insektliv. Å oppdage østersbanker var store opplevelser for en som kom til fjorden fra det innerste av innlandet – lys og luft over sjøen minner om store åpne fjellvidder. Temperaturen og frodigheten på det kalkrike fjordlandskapet er en utrolig kontrast til høyfjellets sparsomme artsmangfold.


Filtvedt

Etter å ha bodd lange perioder på steder som Moss, Drøbak, Filtvet og Oslo, og regelmessig besøkt brødre, slekt og venner på Hvalerøyene, i Fredrikstad, Drammen og flere Vestfoldbyer, har kunnskap og erfaring med et fjordnært tur- og friluftsliv stadig blitt større.

Når Oslofjorden Friluftsråd (OF) spurte om jeg kunne skrive friluftsguidene for Oslofjorden, åpnet det for å gjøre Oslofjorden enda mer til et delt personlig landskap. Under arbeidet med guidene har jeg gått både gamle spor og ukjente stier – fra Iddefjorden og grensen mot Sverige i sørøst til Helgeroa langt i sørvest.

I åra framover håper jeg å ta med både voksne og barnebarn og deres venner med på turer og opplevelser i dette store og nesten altomfattende friluftsterrenget. Med de fantastiske mulighetene nye sosiale medier gir, vil jeg gjerne både dele erfaringer og foreslå turer og andre aktiviteter. Alltid møter jeg tilrettelagte stier, kystledhytter, svaibøyer, badestrender og friområder som Oslofjorden Fruiluftsråd eller de lokale myndighetene har lagt til rette. Jeg gleder med til å ta det i videre bruk.


Bjørn og Bjørn. På fisketur med yngste barnebarn.