Hopp til hovedinnhold

Interiørkonsulenten

Margun Underhaug
Trine Bøhmer Talgø

Interiørkonsulenten

NY UTGAVE!
Gode interiørkonsulenter får vi når rollen deres i bransjen er tydelig definert, og når konsulenten står på selvstendig grunn med egen spesialkompetanse. Interiørkonsulenten gir grunnleggende kunnskap om interiørets komponenter, ser på prosjektering og på utøvelsen av faget. Boken deler interiørkonsulentens bransje inn i seks spesialområder. En interiørkonsulent skal kjenne godt til dem alle. Tanken er at elever og studenter skal ha mulighet til å fordype seg i et eller to av disse områdene, som grunnlag for senere yrkesvalg og eventuelt videreutdanning.

Læremidlet er laget for Vg3 Interiør i videregående skole, men kan også brukes som en grunnstamme å bygge videre på for private fagskoler som tilbyr interiør. Til alle som er opptatt av møblering, lyssetting og fargevalg, vil denne boken gi kunnskap og innsikt i problemstillinger knyttet til interiørfaget.

Gjennom boken får en tilgang til en fagside på nettet (www.vg3interiør.no eller klikk fagportal i toppmenyen på denne siden). Fagsiden supplerer og konkretiserer boken og inviterer både lærer og lærende til aktiv bruk. Fagstoff om materialer og visuell presentasjon ligger her for å gi mulighet for oppdatering. Her ligger også aktuelle filmer og intervjuer med fagfolk i bransjen, oppgaver og quiz. Wikisiden bygges opp av lærere og lærende, og egne blogger kan lenkes opp og gjøre det lettere å dele med andre. Forumet for elever og studenter, sammen med et lukket lærerforum, gir brukere over hele landet mulighet til å kommunisere med hverandre.

Interiørbransjen er i utvikling. Dette læremidlet setter søkelys på de mulighetene bransjen åpner for, og tydeliggjør interiørkonsulentens selvstendighet.

ISBN: 978-82-8077-160-5
Pris: 520,-