Hopp til hovedinnhold

Kunstnerhus

Ane Hjort Guttu (red.)
Helle Benedicte Berg (red.)

Kunstnerhus

Trolltun borettslag 1959-2009

I femti år har det bodd og arbeidet kunstnere på Trolltun, et borettslag med 32 atelierleiligheter på Bøler i Oslo. Denne boka handler om kunstnerne og miljøet deres i ulike perioder, om kunst de har skapt, hvordan den er ivaretatt, og om hva det har betydd at flere generasjoner kunstnere har holdt til i drabantbyen. Kunstnerkolonien er studert ut fra en lokal kontekst, i lys av kulturhistoriske og samfunnsmessige strømninger. Hvordan var det mulig å bygge kunstnerboliger i en tid da det var knapphet på alt? Som Aftenposten påpekte i 1959: "Det er en imponerende sak, det hele, en sak som vi må vandre igjennom mange land for å finne maken til. Det er et felles tiltak av kunstnere i bolignød - men det er også et felles tiltak av en storby, i et land hvor vi regner med at kunstnerne er viktige og at kunstnere som bor godt sannsynligvis blir bedre enn dem som i gamle dager frøs halvt ihjel på sine takkammers."

Kunstnerhus kan også leses som et innlegg i kulturkampen. Boka forteller om en tid da det kulturpolitiske virkemiddelet var en viktig del av byplanleggingen. Kunstnerne som flyttet inn på Trolltun i 1959 fikk betale avdrag på lånet i kunstverk til Oslo kommune; verk som igjen ble plassert ut i kommunens institusjoner. Boken viser helt konkret hva et tiltak som kunstnerboliger har betydd for et samfunn, en by og en bydel over en periode på femti år. Kunstnerhus fokuserer på hva norske kunstnere gir tilbake til samfunnet - i form av konkrete kunstverk, men like mye ved å bidra til å skape lokal identiet og utvikling. Og fortsatt skapes det kunst på Bøler, hver eneste dag, året rundt.
 

ISBN: 978-82-8077-140-7
Pris: 449,-