Hopp til hovedinnhold

Mind the Gap

Siri Skjold Lexau

Mind the Gap

Mellomposisjoner i samtidsarkitekturen

I denne boken beskriver Siri Skjold Lexau moderne byplanlegging og setter fokus på byens vesen som et kulturelt og estetisk uttrykk.

Fra midten av 1960-tallet kom kritikken mot modernismen.  Den manifesterte seg i form av kritiske tekster og arkitektonisk praksis. Sentrale teoretikere som var med på å prege etter- krigstidens arkitekturkritikk har derfor fått bred plass i denne boken. Særlig er det lagt vekt på et fenomen som etter hvert ble verdensomspennende: Nygammel arkitektur med regional, nostalgisk ferniss. Hovedeksemplet er byen Port-Grimaud i Sør-Frankrike.

Mind the Gap er en gjennomgang av idealbybestrebelser og modernismekritikk, og den munner ut i et utkast til strategier for revidert arkitekturtenkning.

ISBN: 978-82-7950-019-3
Pris: 388,-