Hopp til hovedinnhold

Wenche Selmer

Elisabeth Amble Tostrup

Wenche Selmer

Omtankens arkitektur - en biografi

Wenche Selmer er en av de få kvinnelige arkitekter som opp-nådde en posisjon blant kjente norske arkitekter i det tjuende århundret. Det er småhus - boliger, boligmiljø og fritidshus bygd i tre som er Wenche Selmers felt. Hennes produksjon omfatter omkring 100 oppdrag. Arbeidene spenner over en periode på 44 år og gjenspeiler naturlig nok forskjellige tidsperioder i norsk arkitektur. Likevel er det en tydelig kontinuitet i arbeidene hennes, noe som  har en klar sammenheng med hennes oppfatning av det å være arkitekt.

Når ordet omtanke faller naturlig om Wenche Selmers arkitektur, er det for å definere en syntese av både de kunstneriske, tekniske og økonomiske sidene som blir forsterket av en særlig innlevelse og forståelse for de sosiale og miljømessige sidene av arkitektur. Man
kan si at miljømessig innbefatter en spesiell grad av det sosiale, idet det omfatter respekt for medmennesker og felles menneskelige bestrebelser. Selmers arkitektur er fremholdt som forbilledlig når det gjelder å bygge i den sårbare og ettertraktede strandsonen.

ISBN: 978-82-8077-000-4
Pris: 465,-