Hopp til hovedinnhold
Inger Landsem

Tegneglede 4

I Blåklokkeland går alle i blå- klokkeklær! Vi øver på å tegne mange slags blomster. Vi lærer  at det er mange måter å tegne på. Tegninger kan ha skygger og detaljer, eller de kan være helt...

ISBN: 978-82-8077-105-6
Pris: 149,-
Britt-Marie Forsberg Glomsrud

Utstillingsdesigneren

Utstillingsdesigneren - et læremiddel for Vg3 Utstillingsdesign bygger på kompetansemålene i læreplanen for utstillingsdesignfaget, videregående trinn 3. Læremidlet er todelt og består av...

ISBN: 978-82-8077-145-2
Pris: 520,-
Elisabeth Amble Tostrup

Wenche Selmer

Omtankens arkitektur - en biografi

Wenche Selmer er en av de få kvinnelige arkitekter som opp-nådde en posisjon blant kjente norske arkitekter i det tjuende århundret. Det er småhus - boliger, boligmiljø og fritidshus bygd i tre...

ISBN: 978-82-8077-000-4
Pris: 465,-